مدل دولوکس تمام اتوماتيک

مجهز به سيستم کنترل انرژی (هيدروليک ) ،هرگز بدون آب نمی سوزد ،220 ولت متناوب، 1000 وات. ( ظرفيت 5 ليتر)
اشتراک‌گذاری