مدل دولوکس

مجهز به شير گاز و ترموکوبل استاندارد همراه با شلنگ و بست خارجی ،هرگز بدون آب روشن نکنيد. ( ظرفيت 5 ليتر) هرگز بدون آب روشن نکنيد.
اشتراک‌گذاری