مدل ماری

مجهز به شير گاز استاندارد، مجهز به ترموکوبل استاندارد، همراه با شلنگ و بست خارجی.( ظرفيت 5 ليتر ) هرگز بدون آب روشن نکنيد.
اشتراک‌گذاری