مدل پلوتون تمام اتوماتيک

مجهز به سيستم کنترل انرژی (هيدروليک ) ،هرگز بدون آب نمی سوزد، 220 ولت متناوب، 1000 وات يک تکه همراه با قوری استيل مخصوص يا قوری چينی مخصوص. (ظرفيت 6 ليتر)
اشتراک‌گذاری