مدل پلوتون

مجهز به ترموکوبل استاندارد، همراه با قوری استيل مخصوص يا قوری چينی مخصوص ، شلنگ ، بست خارجی (ظرفيت 6 ليتر) هرگز بدون آب روشن نکنيد.
اشتراک‌گذاری