سماور روگازی مدل پلوتون

يک تکه همراه با قوری استيل يک تکه همراه با قوری چينی با ظرفيت 5 ليتر
اشتراک‌گذاری