مدل ماری تمام اتوماتيک با شير و دسته طلايی

مجهز به سيستم کنترل انرژی (هيدروليک )، هرگز بدون آب نمی سوزد ،220 ولت متناوب 1000 وات. ( ظرفيت 5 ليتر )
اشتراک‌گذاری