مدل پروتون( طرح ذغالی )

مجهز به ترموکوبل استاندارد، همراه با شلنگ و بست خارجی .هرگز بدون آب روشن نکنيد . ( ظرفيت 6 ليتر )

هرگز بدون آب روشن نکنيد.

اشتراک‌گذاری