مدل پروتون

مجهز به ترموکوبل استاندارد، همراه با شلنگ و بست خارجی .هرگز بدون آب روشن نکنيد . ( ظرفيت 10 ليتر ) هرگز بدون آب روشن نکنيد.
اشتراک‌گذاری