مدل پلوتون جديد

يک تکه بدون قوری ، مجهز به ترموکوبل استاندارد ،شلنگ مخصوص ،بست خارجی ( ظرفيت 7 ليتر )

هرگز بدون آب روشن نکنيد

اشتراک‌گذاری